AZƏRBAYCAN                  RESPUBLİKASI
“Azərbaycan alİmlərİ dİasporu” İnformasİya sİstemİ
Çap et
Soyadı, Adı, Atasının adı Abdullazadə Cavid Sədulla oğlu
Təvəllüdü 29.03.1971
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağsu rayonu
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ankara Universiteti, Hüquq fakültəsi
Yaşadığı ölkə Türkiyə‎
Əsas iş yeri və ünvanı Ankara Universiteti, Hüquq fakültəsi, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan, Ankara, Türkiyə
Elmi sahəsi Hüquq elmləri
Əsas elmi nailiyyətləri

Hüquq üzrə elmlər doktoru, dosent (2003);

9 elmi məqalənin, "Hukuki yönleriyle Dağlık Karabağ sorunu" (Adalet Yayınevi, Ankara 2014) və "Uluslararası Hukuk Açısından Gemilerden Kaynaklanan Petrol Kirliliği"  (Yetkin Yayınları, Ankara 2005) kitablarının müəllifidir;

“1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası” (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998) və "Novruz Memmedov: Dış Politika: Gerçekler ve Geleceğe Bakış" (Berikan Yayınevi, Ankara 2015) kitablarını tərcümə etmişdir.

Mükafatları
Elmi, elmi-pedaqoji və digər fəaliyyəti haqqında məlumat

Ankara Universiteti Hüquq fakültəsində  (bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində) və  Bilkent Universiteti Hüquq fakültəsində (bakalavr  səviyyəsində)  tədris fəaliyyəti ilə məşğuldur;

YUNESKO Türkiyə Milli Komissiyasının üzvüdür.

Əlaqə məlumatları

Tel.: +90 (505) 3117229,  (iş) +90 (312) 5955147

E-mail: abdulla.law@ankara.edu.tr

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2017Tel: (994 12) 5390167, (994 12) 5371897E-poçt:secretary@iit.science.az