AZƏRBAYCAN                  RESPUBLİKASI
“Azərbaycan alİmlərİ dİasporu” İnformasİya sİstemİ
Çap et
Soyadı, Adı, Atasının adı Ağayev Güloğlan Əli oğlu
Təvəllüdü 21.09.1959
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan MR
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Ufa ali Məktəbi (1985)
Yaşadığı ölkə Rusiya
Əsas iş yeri və ünvanı Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Sankt-Peterburq Hüquq İnstitutu, Cinayət hüququ kafedrasının professoru
Elmi sahəsi Hüquq elmləri
Əsas elmi nailiyyətləri

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmişdir (1996);

Elmlər doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmişdir (2006);

Cinayət hüququ və kriminologiya sahəsində mütəxəssis;

Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor, dosent, polis polkovniki;

Cinayət hüququ nəzəriyyəsi və təcrübəsi, idarəetmə qaydası əleyhinə olan cinayətlər və digər sahələrdə 100-dən çox elmi və tədris-metodik vəsaitin, 3 monoqrafiyanın müəllifidir.

Mükafatları

“Əmək Veteranı” medalı;

“Qüsursuz xidmətə” görə fərqlənmə nişanları.

Elmi, elmi-pedaqoji və digər fəaliyyəti haqqında məlumat

Müxtəlif illərdə SSRİ və Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi sistemində xidmət göstərmişdir;

SSRİ-nin Daxili İşlər Nazirliyində dəstə müdiri vəzifəsi üzrə xidmət keçmişdir (1985-1987);

Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Sankt-Peterburq Hüquq İnstitutunda əyani təhsil üzrə adyunkt vəzifəsinə təyin olunmuş (1993), baş müəllim işləmişdir  (1996-1997);

Cinayət hüququ kafedrasının professoru  (2006-cı ildən).

Əlaqə məlumatları

E-mail: agaevga@mail.ru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2017Tel: (994 12) 5390167, (994 12) 5371897E-poçt:secretary@iit.science.az