• Data Mining  və  Big Data  analitikası  problemləri
  • İnformasiya təhlükəsizliyi  problemləri
  • İntellektual elektron dövlətin formalaşması və inkişafı problemləri
  • Industry 4.0 platformasında kiberfiziki sistemlərin analizi və  sintezi   problemləri
  • Bulud sistemlərinin  analizi  və  sintezi  problemləri
  • Proqram mühəndisliyi  problemləri
  • Elektron tibbin  formalaşması  problemləri
  • E-elm və  elmmetriya  problemləri
  • İnformasiya və   bilik   iqtisadiyyatı   problemləri
  • Virtual mühitdə Azərbaycan dili və terminoloji informatika problemləri
  • Sosioinformasiya texnologiyaları problemləri