Kəmalə Şəmil qızı Qurbanova 1965-ci ildə anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir.

1988-2007-ci illərdə müxtəlif orta, orta ixtisas və ali məktəblərdə pedaqoji  fəaliyyət göstərmişdir.

2008-ci  ildən İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun   Tədris-İnnovasiya Mərkəzində çalışır.

Doktorant və dissertantlara “İnformatika” fənninin tədrisi və imtahanların qəbulu işinin həyata keçirilməsində iştirak etmiş, eyni zamanda pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir.

Hazırda institutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzinin rəhbər müavini vəzifəsində çalışır.

3 elmi məqalənin və 5 tezisin  müəllifidir.

 

 Elmi əsərləri haqqında məlumat 

 

Xidməti tel.:   (+994 12) 539 77 41

Elektron poçt: kemalewamil@gmail.com