Müdafiə tarixi

S.A.A

Dissertasiyanın adı

Elmi dərəcə

Dissertasiyalar

Avtoreferatlar

az

en

18.06.2021 

Yadigar Nəsib oğlu İmamverdiyev

“ E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi modelləri və metodlari ”

 Texnika üzrə elmlər doktoru

      

23.06.2021 

Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova

“İnformasiya cəmiyyəti şəraitində insan resurslarının intellektual idarə olunmasının elmi-metodoloji əsaslarının işlənməsi ”

Texnika üzrə elmlər doktoru

  

  

  

 24.09.2021

 Hüseyn Ələkbər oğlu Qasımov

“Azərbaycanda bimodal elektron universitetin intellektual idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi ”

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 24.09.2021

 Günay Yavər qızı İskəndərli

“Elektron dövlət-vətəndaş platformasında məlumatların intellektual analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi”

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru