Həmkarlar Komitəsi
Xidməti tel.: (+994 12) 510 11 08
Mobil tel.: (+994 50) 347 46 80
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
Sədri:
Xidməti tel.: (+994 12) 510 06 98
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: gencalim@iit.science.az
Qadınlar Şurası
Xidməti tel.: (+994 12) 537 22 97
Elektron poçt: djabrailova_z@mail.ru
Veteranlar Şurası
Xidməti tel.: (+994 12) 539 72 17
Elektron poçt: tfataliyev@gmail.com