1. Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev, baş direktor, akademik, texnika elmləri doktoru, professor – sədr

2. Nərmin Ağəli qızı Adıgözəlova – katib

3. Rəşid Qurbanəli oğlu Ələkbərov, icraçı direktor, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

4. Məsumə Hüseyn qızı Məmmədova, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

5. Ramiz Məhəmməd oğlu Alıquliyev, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru

6. Fərhad Firudin oğlu Yusifov, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

7. İradə Yavər qızı Ələkbərova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

8. Ramiz Hüseyn oğlu Şıxəliyev, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

9. Fərqanə Cabbar qızı Abdullayeva, texnika üzrə fəlsəfə dokturu, dosent

10. Lyudmila Suxostat Valentinovna, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

11. Məmməd Arif oğlu Həşimov, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

12. Təhmasib Xanəhməd oğlu Fətəliyev

13. Bikəs Sayıl oğlu Ağayev, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

14. Tofiq Həsənağa oğlu Kazımov, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

15. Şəfəqət Cəbrayıl qızı Mahmudova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

16. Firudin Tərlan oğlu Ağayev, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

17. Şakir Ağacan oğlu Mehdiyev

18. Zərifə Qasım qızı Cabrayılova, texnika elmləri doktoru, dosent

19. Gülnarə Çingiz qızı Nəbibəyova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

20. Məkrufə Şərif qızı Hacırəhimova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

21. Rəna Tofiq qızı Qasımova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

22. Səyyar Həbib oğlu Abdullayev

23. Babək Rasim oğlu Nəbiyev, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

24. Əlövsət Qaraca oğlu Əliyev, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

25. Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

26. Mədinə Tacəddin qızı Səidova

27. Rəhilə Şaban qızı Həsənova, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

28. Anar Fərzulla oğlu Səmidov

29. Aysən Camal qızı Fərəcova