1 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 510 12 60, (+994 12) 539 95 62
Elektron poçt: depart_1@iit.science.az
3 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 510 29 68
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: depart_3@iit.science.az
7 saylı şöbə
Telefon:  (+994 12) 539 90 16, (+994 12) 538 71 09
Elektron poçt: depart_7@iit.science.az
9 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 510 43 99
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: depart_9@iit.science.az
10 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 539 96 93, (+994 12) 539 22 34
Elektron poçt: depart_10@iit.science.az
11 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 539 97 39, (+994 12) 539 20 98
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: depart_11@iit.science.az
12 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 537 18 97, (+994 12) 537 18 96
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: depart_12@iit.science.az
13 saylı şöbə
Telefon: (+994 12) 539 85 48 
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: depart_13@iit.science.az