Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 03.04.2023-cü il tarixli 41/13-98 nömrəli vəsatəti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 07.04.2023-cü il tarixli (protokol № 3-50/3-2-1-4/2023) qərarı

ED 1.35 Dissertasiya şurasının tərkibi:

 

 3338.01 -  “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)” ixtisası üzrə

 

1. Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu (sədr müavini)

texnika elmləri doktoru, professor

2. Babayev İqbal Alıcan oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

3. Cəbrayılova Zərifə Qasım qızı

texnika elmləri doktoru, dosent

4. Ələkbərov Rəşid Qurbanəli oğlu

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

5. Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı

AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

6. Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu

texnika elmləri doktoru

7. Yusifov Fərhad Firudin oğlu

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

   

   

3339.01 – “İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə

 

1. Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu (sədr)

Akademik, texnika elmləri doktoru, professor

2. Abdullayeva Fərqanə Cabbar qızı (elmi katib)

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3. Ağayev Nadir Bafadin oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

4. Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru

5. İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu

texnika elmləri doktoru, dosent

6. Suxostat Lyudmila Valentinovna

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

7. Şıxəliyev Ramiz Hüseyn oğlu

 texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent