Baş direktor
Baş direktor: Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev, akademik, texnika elmləri doktoru, professor
Xidməti tel.: (+994 12) 539 01 67
Mobil tel.: (+994 50) 215 64 32
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçt: r.alguliev@gmail.com
İcraçı direktor
İcraçı direktor: Rəşid Qurbanəli oğlu Ələkbərov, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel.: (+994 12) 510 29 68
Mobil tel.: (+994 50) 313 61 96
Baş mühəndis
Xidməti tel.: (+994 12) 539 96 93
Mobil tel.: (+994 55) 730 22 06
Elektron poçt: manager@iit.science.az
Elmi katib
Xidməti tel.: (+994 12) 510 27 60
Mobil tel.: (+994 55) 563 20 96
Elektron poçt: narmin66@gmail.com